KVALITETA I CERTIFIKATI

Tvrtka Seges pristupila je međunarodnom Udruženju Dunav Soja. Cilj ovog Udruženja je da se u dunavskoj regiji poveća proizvodnja soje koja nije genetski modificirana i smanji uvoz GM soje iz Južne Amerike i SAD-a. Kooperanti i proizvođači soje potpisivanjem Ugovora o zajedničkoj proizvodnji postaju dio Udruženja Dunav Soja. Sjetvom certificiranog sjemena proizvedenog u Hrvatskoj, te pridržavanjem dobre poljoprivredne prakse zadovoljavaju se kriteriji propisani od strane Udruženja Dunav Soja. Prilikom prijema soje u silos “Seges” radi se provjera kvalitete soje, te se uz standardne parametre kvalitete dodatno provjerava prisustvo GMO-a u soji. Potpisivanjem Ugovora o samoobvezi s tvrtkom “Seges”  proizvođači “Dunav soja” soje ostvaruju pravo na premiju.

 

DUNAV SOJA ZAHTJEVI ZA PROIZVOĐAČE SOJE 

Poljoprivredni proizvođač postaje Dunav Soja proizvođač soje ukoliko ispunjava sljedeće zahtjeve     

PROIZVODI GENETSKI NEMODIFICIRANU SOJU

  •       proizvođač uzgaja samo genetski nemodificirane sorte soje (BEZ GMO-a) koje se nalaze na listi priznatih sorti u Hrvatskoj

        VODI EVIDENCIJU O PROIZVODNJI

  •       proizvođač vodi vlastitu evidenciju u tehnološkom procesu ratarske proizvodnje po ARKOD parceli kao i o proizvedeni

      ZALAŽE SE ZA ODGOVORNU UPOTREBU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA:

  •       Proizvođač koristi sredstva za zaštitu bilja čija je upotreba, u proizvodnji soje dozvoljena u Hrvatskoj (Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja može se pronaći na int. stranici MPS-a)
  •      Proizvođač ne koristi desikante prije žetve (npr. glifosat ili dikvat)
  •      Proizvođač ne koristi sredstva za zaštitu bilja u udaljenosti od 30 metara od naseljenih područja ili vodotokova

        PROIZVODI SOJU SAMO NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU:

  •      Ne proizvodi soju u zaštićenim prirodnim područjima
  •      Ne vrši prenamjenu zemljišta na uštrb šuma, močvara i zaštićenih prirodnih područja

       ZALAŽE SE ZA FER ODNOSE I ODGOVORNO POSTUPANJE PREMA ZAPOSLENIMA:

  •       Pridržava se propisa koji osiguravaju zaštitu i sigurnosti na radu; ne pravi i ne dozvoljava diskriminaciju prema zaposlenicima; isplaćuje jednaku materijalnu nadoknadu za rad i ženama i muškarcima; isplaćuje plaću, u skladu sa zakonom, općim aktom i/ili ugovorom o radu; ne zapošljava osobe mlađe od 15 godina i dr.